Kontrole trudnodostępnych schronień nietoperzy metodami alpinistycznymi oraz speleologicznymi

Nietoperze zasiedlają często schroniania, do których można dostać się wyłącznie z wykorzystaniem technik alpinistycznych lub speleologicznych: dziuple w pniach drzew, szczeliny budynków czy jaskinie. Kontrola tych miejsc wymaga od chiropterologa odbycia niezbędnych szkoleń oraz uzyskania orzeczeń lekarskich uprawniających do pracy na wysokości, a także posiadania atestowanego sprzętu.

Inne warsztaty