Zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Nr DZP-WG.6401.09.3.2016.km oraz DZP-WG.6401.09.2.2016.eba.2 uprawniające do:

  1. chwytania na terytorium całej Polski osobników nietoperzy przy pomocy sieci chiropterologicznych i pułapek harfowych przede wszyskim na terenie obszarów leśnych, w celu realizacji badań faunistycznych i monitoringowych,
  2. chwilowego przetrzymywania osobników nietoperzy w celu określenia przynależności systematycznej, płci, statusu rozrodczego, wieku, wykonania podstawowych pomiarów biometrycznych, dokumentacji fotograficzej oraz oznakowania obrączkami chiropterologicznymi,
  3. umyślnego płoszenia i niepokojenia osobników nietoperzy podczas przeprowadzania kontoli letnich, zimowychi przejściowych schronień w celu realizacji badań faunistycznych i monitoringowych oraz działań z zakresu czynnej ochrony nietoperzy wraz z wykonywaniem dokumentacji fotograficznej nietoperzy i ich schronień,
  4. chwytania bezpośrednio w ręce lub przy pomocy sieci chiropterologicznych albo pułapek harfowych osobników nietoperzy zabłąkanych na terenach zabudowanych, które wymagają odłowienia, a następnie przemieszczenia do środowiska przyrodniczego w celu realizacji działań z zakresu czynnej ochrony nietoperzy, tj. pomocy nietoperzom w ramach działań interwencyjnych,
  5. chwilowego przetrzymywania w miejscu schwytania osobników nietoperzy w celu określenia stanu ich zdrowia, jak również przynależności systematycznej, płci, statusu rozrodczego, wieku, wykonania podstawowych pomiarów biometrycznych oraz dokumentacji fotograficzej, a następnie ich transportu i umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego,
  6. transportu i przetrzymywania osobników osłabionych, chorych lub z uszkodzeniami ciała, które bezpośrednio po schwytaniu nie mogą zostać uwolnione do środowiska przyrodniczego, a następnie ich transportu i umyślnego uwolnienia do środowiska przyrodniczego w momencie osiągnięcia stanu zdrowia, który umożliwia samodzielne funkcjonowanie w środowisku przyrodniczym,
  7. transportu osobników schwytanich, wymagających przezimowania w warunkach kontrolowanych

Inne kwalifikacje