Licencja Porozumienia Dla Ochrony Nietoperzy

Nr 007/01 potwierdzająca kwalifikacje w zakresie:

  1. prowadzenia inwentaryzacji nietoperzy w różnego rodzaju schronieniach,
  2. prowadzenia badań związanych z odławaniem nietoperzy za pomocą sieci,
  3. prowadzenia pomiarów morfometrycznych zwierząt,
  4. merytorycznego nadzoru nad grupami badawczymi liczącymi ponad pięć osób;

Inne kwalifikacje