Zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Nr WPN-II.6401.306.2014.AG.2 uprawniające do:

  1. chwytania na terenach zabudownych na terenie województwa wielkopolskiego zabłąkanych ptaków Aves i nietoperzy Chiroptera objętych ochroną i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania;

Inne kwalifikacje