Ekspertyzy chiropterologiczne

Realizacja planowanego przedsięwzięcia w miejscu, będacym siedliskiem nietoperzy jest jak najbardziej możliwa, jednak wymaga zaangażowania specjalisty znającego zwyczaje tych ssaków oraz posiadającego wiedzę w zakresie koniecznych do wdrożenia na etapie projektu budowlanego działań minimalizujących negatywny wpływ przedsięwzięcia na te zwierzęta. Jego zadaniem jest wskazanie w projektcie budowlanym rozwiązań technicznych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na nietoperze oraz zaponowanie korzystnych z punktu widzenia ochrony nietoperzy alternatyw. W ekspertyzie chiropterolog powinien również określić właściwy z punktu widzenia ochrony nietoperzy termin realizacji przedsięwzięcia, dokonać dobru odpowiednich, bezpiecznych dla tych ssaków materiałów budowlanych i środków chemicznych (np. środki ochrony drewna), a także wskazać w obszarze planowanego przedsięwzięcia przestrzenie i struktury istotne dla nietoperzy, które należy odpowiednio zabezpieczyć i oznaczyć przez rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia (np. wloty do obiektów zasiedlanych przez nietoperze, podmokłe tereny użytkowane jako łowiska, czy liniowe elementy krajobrazu wykorzystywanych jako trasy migracyjne).

Pozostałe usługi