Analiza nagrań bioakustycznych

(realizacja z wykorzystaniem licencjonowanego oprogramowania bcAdmin, bcAnalyze, batIdent [ecoObs GmbH], AnalookW [Titley Scientific], BatSound [Pettersson Elektronik AB], Audacity [licencja GNU GPL], WaveSurfer [licencja BSD])

Zarejestrowanie w pamięci detektora ultradźwiękowego lub podłączonego do niego cyfrowego rejestratora dźwięków sygnały echolokacyjne nietoperzy są zwykle poddawane analizie komputerowej. Podstawowym celem tej analizy jest identyfikacja gatunków, które te sygnały wyemitowały. Podobnie jak może przypisać śpiew ptaka do konkretnego gatunku, również analiza sygnałów wyemitowanych przez nietoperza umożliwia jego identyfikację taksonomiczną. Do podstawowych charakterystyk odgłosów wydawanych przez te ssaki należą: struktura sygnału (jego kształt), częstotliwość, w tym w szczególności częstotliwość najlepszej słyszalności (prek frequency), długość sygnału, odległość między sygnałami oraz związane z nią tempo (liczba sygnałów w jednostce czasu). Wszystkie te cechy umożliwiają doświadczonemu chiropterologowi w sposób nieinwazyjny opisać strukturę lokalnej populacji nietoperzy oraz sposób wykorzystania przez nie analizowanego obszaru, w tym zidentyfikować tereny łowieckie oraz dobowe i sezonowe szlaki migracyjne.

Inne warsztaty