Kontrole budek dla nietoperzy

Biologiczna walka z owadzimi szkodnikami drzewostanów polega między innymi na stwarzaniu warunków do bytowania w lasach nietoperzy – ich naturalnych wrogów. Montaż budek dla tych ssaków w drzewostanach zagrożonych gradacją barczatki sosnówki, brudnicy mniszki i nieparki, chrabąszcza majowego, piędzika przedzimka, poprocha cetyniaka, strzygoni choinówki, trociniarki czerwicy, zawisaka borowca, wałkarza lipczyka oraz innych owadów prowadzących nocną aktywność jest najlepszą i najmniej szkodliwą metodą ochrony lasu przed negatywnym wpływem żerowania tych bezkręgowców. Kontrola budek jest prowadzona w celu weryfikacji skuteczności ich zasiedlania przez nietoperze, a także w celu ich okresowego oczyszczenia z nagromadzonego wewnątrz guana.

Inne warsztaty