Kontrole zimowisk

(jaskiń, obiektów powojskowych itp.)

Ważnym elementem warsztatu pracy chiropterologa jest kontrola miejsc hibernacji nietoperzy. Oprócz dobrego źródła światła oraz środków ochrony indywidualnej, zadanie to nie wymaga kosztownego wyposażenia. Wymaga jednak specjalistycznych umiejętności w rozpoznawaniu gatunków nietoperzy, a także odpowiedniego zezwolenia uprawniającego do umyślnego płoszenie i niepokojenie nietoperzy w zimowiskach wydanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Kontola tych miejsc jest prowadzona w celu rozpoznania ich znaczenia dla nietoperzy lub prowadzenia cyklicznego monitoringu, umożliwiajacego obserwację zmian w liczebności zimujących w obiekcie nietoperzy oraz ewantualną reakcję na zaobserowane zmiany. Kontrolę zimowisk prowadzi się bez zdejmowania nietoperzy ze ścian kryjówki w okresie od 15 stycznia do 20 lutego.

Inne warsztaty