Monitoring aktywności nietoperzy

z wykorzystaniem noktowizora, kamery bliskiej poczerwieni oraz kamery termowizyjnej

Nietoperze jako zwierzęta o nocnym trybie życia są grupą bardzo trudną do obserwacji. W badaniach chiropterologicznych wykorzystywane są więc urządzenia umożliwiające dyskretną obserwację aktywności tych zwierząt w sposób je nie niepokojący.

Jednym z takich narzędzi jest noktowizor. Urządzenie to wzmacnia natężenie światła od bardzo niskich wartości do takich, które umożliwiają obserwację. Do jego działania wystarczy tym samym oświetlenie rozproszonym światłem pochodzącym od gwiazd lub księżyca (światło szczątkowe). W całkowitej ciemności noktowizor nie działa i konieczne jest zastosowanie dodatkowych źródeł światła, najlepiej niewidoczne dla obserwowanych zwierząt, na przykład promienników podczerwieni.

Inne urządzenie stosowane w monitoringu nietoperzy to kamera bliskiej podczerwieni, która rejestruje promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal między światłem widzialnym a falami radiowymi, z zakresu od 780 nm do 1 mm.

Obrazuje ona przedmioty wykorzystując właściwości promieniowania ciał o różnej temperaturze. Jedynie ciało o temperaturze zera bezwzględnego nie emituje promieniowania cieplnego. Już w temperaturze kilku kelwinów ciała emitują promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie dalekiej podczerwieni, zaś ciała o temperaturze pokojowej emitują najwięcej promieniowania o długości fali rzędu 10 µm. Przedmioty o wyższej temperaturze emitują zaś więcej promieniowania o mniejszej długości, co pozwala na ich łatwe wykrycie.

Coraz częściej chiropterolodzy podczas prowadzenia obserwacji nietoperzy stosują również kamerę termowizyjną. Umożliwia ona wykrywanie i obserwację obiektów o temperaturze innej niż temperatura otoczenia oraz przedmiotów o tej samej temperaturze, ale różnej termoemisyjności.

Inne warsztaty