Monitoring bioakustyczny

(naziemny oraz na wysokości) z wykorzystaniem detektorów ultrasonicznych (realizacja z wykorzystaniem urządzeń światowych producentów: BatCorder 3 [ecoObs GmbH], Anabat SD2 [Titley Scientific], Petterson D-230 [Pettersson Elektronik AB], LunaBat DFD-1 [Animal Sound Labs])

Większość pasma sygnałów emitowanych przez nietoperze jest poza zasięgiem słyszalności człowieka, gdyż jest on w stanie zarejestrować jedynie dźwięki o częstotliwości do 20 kHz. Ssaki te emitują z kolei dźwięki o częstotliwości znacznie wyższej niż próg słyszalności człowieka, z zakresu od 12 do 200 kHz. Detektory ultrasoniczne są urządzeniami, za sprawą których można usłyszeć ich odgłosy, w skutek przekształcenia emitowanych przez nie ultradźwięków na dźwięki słyszalne dla człowieka. Są to urządzenia pasywne, stąd „podsłuchiwane” przy ich pomocy nietoperze nie są niepokojone. Odnotowane dźwięki są rejestrowane w pamięci detektora lub w pamięci zewnętrznego rejestratora cyfrowego (dyktafonu). Najważniejszym celem wykorzystania detektorów ultrasonicznych w pracy chiropterologa jest rozpoznawanie gatunków nietoperzy (ocena jakościowa) oraz rozpoznanie stopnia wykorzystania przez nie przestrzeni powietrznej (ocena ilościowa). Urządzenia te są również przydatne podczas obserwacji miejsc zasiedlanych przez nietoperze w okresie ich sezonowej aktywności, w tym w szczególności identyfikacji kluczowych otworów, którymi opuszczają kryjówkę.

Inne warsztaty