Czym jest chiropterologia?

Chiroptera (rękoskrzydłe)

Jest to gałąź zoologii zajmująca się badaniami biologii i ekologii nietoperzy. Nauka ta posługuje się odmienną metodyką niż pozostałe gałęzie teriologii. Do specyficznych narzędzi badawczych należą detektory ultradźwięków oraz sieci do odłowów latających nietoperzy, podobne lub tożsame z sieciami ornitologicznymi.

Chiropterologia zbliża się do ornitologii również metodami znakowania zwierząt będących obiektami jej badań, ponieważ nietoperze – podobnie jak ptaki – znakuje się metalowymi obrączkami.

Moje kwalifikacje

PLECOTUS AURITUS

Doświadczenie

Posiadam 20 lat doświadczenia w badaniach i ochronie nietoperzy, poparte dziesiątkami realizacji.

Technologia

Korzystam z urządzeń światowych producentów, bezpiecznych dla nietoperzy.

Kwalifikacje

Ze względu na charakter pracy dysponuję odpowiednimi licencjami i zezwoleniami.

Chiropterolog – sposób na nietoperze

Jeżeli w Twoim domu lub placówce znajdują się niepokojące Cię nietoperze, powinieneś skorzystać z usług Chiropterologa Macieja Łochyńskiego. W wielu przypadkach możliwe jest bezpieczne przesiedlenie nietoperzy. Dzięki temu zwierzęta nie będą niepokoić domowników, gdyż zostaną przeniesione do naturalnych miejsc bytowania.

Ekspertyza Chiropterologiczna

Realizowanie budowy w miejscu, które określone jest jako miejsce naturalnego bytowania nietoperzy może być trudne, jednak możemy w tym pomóc. Wykonanie ekspertyzy chiropterologicznej jest wymagane do przeprowadzenia takich budów. Dzięki ekspertyzie nie tylko można stwierdzić, czy budowa jest możliwa, ale też opracować na etapie projektu działania, które pomogą chronić bytujące w okolicy gatunki.